กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ

“กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ” บทพิสูจน์ความคิด “ถ้าเชื่อว่าทำได้ ก็ทำได้ ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้”

ความเชื่อมั่น พลังใจ มาจากพลังความคิดของเรานั่นเอง เราเชื่ออย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราคิดว่า หนัก ทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้ ถ้าคิดว่า เบาทำได้ ก็ทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราจริงๆ ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวจึงอยู่ที่เราคิด เราทำ เราเลือก

ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.