กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ ถ้าเชื่อว่าทำได้ ก็ทำได้

“กิจกรรมยกคนด้วยนิ้วมือ” บทพิสูจน์ความคิด “ถ้าเชื่อว่าทำได้ ก็ทำได้ ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้”

ความเชื่อมั่น พลังใจ มาจากพลังความคิดของเรานั่นเอง เราเชื่ออย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราคิดว่า หนัก ทำไม่ได้ ก็ทำไม่ได้ ถ้าคิดว่า เบาทำได้ ก็ทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราจริงๆ ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวจึงอยู่ที่เราคิด เราทำ เราเลือก

ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.