ทัศนคติถูกต้องและดี มีแต่ความสำเร็จ

คิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้น คิดในทางที่ถูกต้องและดีทำอะไรก็สำเร็จ

ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.