อ.กร เยี่ยมเยียนวิทยากรนักแนะแนวต้นแบบ สนง.จัดหางาน สุราษฎร์ฯ ระนอง ชุมพร

อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)และทีมงาน ได้แวะเยี่ยมเยี่ยนวิทยากรนักแนะแนวต้นแบบและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร ซึ่งอยู่ในโครงการติดตามผลวิทยากรนักแนะแนวต้นแบบรุ่นที่ 1 ของกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน หลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว

บรรยากาศเต็มไปด้วยข้อมมูลความรู้ และการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง การเยี่ยมเยียนครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.