ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม Inspiration

“ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจัดกิจกรรม Inspiration พลังแรงบันดาลใจสู่..เป้าหมาย..ความสำเร็จ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้จัดกิจกรรม Inspiration พลังแรงบันดาลใจสู่..เป้าหมาย..ความสำเร็จ” ให้กับบุคลากรในองค์กร จำนวน 300 ท่าน  ณ. โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้หลักการและเทคนิคพร้อมสร้างพลังความเชื่อมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น สร้างพลังกันอย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.