“Power Of Inspiration” พลังแรงบันดาลใจคืออะไร?

“Power Of Inspiration” พลังแรงบันดาลใจคืออะไร?
พลังแรงบันดาลใจคือพลังผลักดันขับเคลื่อนด้วยพลังศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความสำเร็จที่ต้องการ
หากเปรียบแล้วเราคือรถยนต์หนึ่งคัน เราต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ แต่เราจะไปไม่ถึงเป้าหมายได้เลยถ้าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงคือแรงบันดาลใจนั่นเอง!!!!

ดังนั้น!!! เราจะไปให้ถึงเป้าหมายได้เราต้องมีพลังแรงบันดาลใจที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้รถคันนี้ไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุด

พลังแรงบันดาลใจจะทำให้เราทุมเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
พลังแรงบันดาลใจทำให้เราไม่รู้จักคำว่า “หยุด”
พลังแรงบันดาลใจเป็นไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนกระตือรือร้น
พลังแรงบันดาลใจทำให้เรามีพลังความเชื่อมั่น ไม่ยอมแพ้!!!!
พลังแรงบันดาลใจทำให้เราไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการ
เมื่อเรารู้ว่าพลังแรงบันดาลใจมีความสำเร็จถึงเพียงนี้ แต่ปัญหามีข้อเดียวคือ..พลังแรงบันดาลใจของเราคือ..ใคร? คือ..อะไร? ค้นหาแรงบันดาลใจให้เจอ แล้วเราจะพบกับคำว่า..ประสบความสำเร็จ การันตี!!!!

Related Posts

Comments are closed.