สำเร็จ…เพราะใช้สมองถูกข้าง

“พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากการทำงานของระบบสมอง หากใช้ถูกข้างก็สำเร็จ หากใช้ผิดข้างก็ล้มเหลว”
พฤติกรรมหรือการกระทำของคนทุกคนเกิดจากความคิดและจิตใจที่ผ่านกระบวนการทำงานของระบบสมองทั้งสองซีกคือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ซึ่งสมองซีกขวานั้นจะควรคุมอวัยวะด้านซ้ายของร่างกาย สมองซีกขวาจะคิดเรื่องที่เกี่ยวกับจินตนาการ ความฝัน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โกรธ เกลียด ชอบ รัก ชิงชัง ฯลฯ

ส่วนสมองซีกซ้ายจะควบคุณอวัยวะซีกขวาของร่างกาย โดยส่วนใหญ่เราจะถนัดมือขวาเพราะถูกฝึกให้ใช้สมองซีกซ้ายมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆ ตอนเรียนหนังสือ สมองซีกซ้ายคิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงเป็นหลัก โดยมีเหตุผล ตัดสินใจทันทีว่า ทำได้ หรือทำไม่ได้

จากการทำงานของสมองทั้งสองซีกนี้จะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง เช่นสมองซีกขวาฝันอยากจะมีรถ มีบ้านราคาเป็นล้าน แต่สมองซีกซ้ายจะขัดแย้งโดยทันทีว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะสมองซีกซ้ายอยู่กับความเป็นจริง ปรากฏว่า ความเป็นจริงในปัจจุบันก็คือยังไม่มีอะไรเลย เงินก็พอกินพอใช้ไปวันๆ จะมีรถมีบ้านราคาเป็นล้านได้อย่างไร?

จากสมองทั้งสองซีกนี่แหละที่ส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการกิน การพูด การคิดคำนวณ การทำงาน การใช้ชีวิต และอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลถึงความสำเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น และสิ่งที่เราต้องคิดก็คือทำไมบางคนรวย ทำไมบางคนยังจน เหตุผลประการหนึ่งคือการใช้สมองนั่นเอง ถ้าใช้ผิดข้างเป็นส่วนใหญ่ก็ล้มเหลว ถ้าใช้ถูกข้างเป็นส่วนใหญ่ก็สำเร็จ

ดังนั้นอยากสำเร็จก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ให้ใช้สมองให้ถูกข้าง เช่นทำงานให้เร็วให้เสร็จทันเวลาโดยใช้สมองซีกซ้าย หรือ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีหลักการ ก็ต้องใช้สมองทั้งสองซีก หรือเป็นนักบริการที่ดีก็ต้องใช้สมองซีกขวาเป็นหลัก เป็นต้น
เชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนใช้สมองได้ถูกข้างกับคนรอบข้าง การใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การอยู่ในสังคม เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างสูงสุด การันตี!!!
บทความโดย อ. กร การันตี

Related Posts

Comments are closed.