รอบรู้และรู้รอบ รู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง นำทางสู่ ความสำเร็จในชีวิต

เมื่อจะทำสิ่งใดต้องมีความรอบรู้ในสิ่งนั้นๆ จึงจะประสบความสำเร็จ ความไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง เมื่อลงมือทำ จะก่อให้เกิดความล้มแหลวอย่างแน่นอน บางทีถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัว หายนะเลยก็ว่าได้

ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิต การทำงาน การบริหารการเงิน การบริหารเวลา หรือแม้กระทั่ง สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเรา เช่น ดินฟ้าอากาศก็ต้องรอบรู้ ต้องหมั่นหาความรู้ว่าว่า จะเกิดอะไร? เมื่อไร? อย่างไร?

หากเราขับรถแล้วเราไม่รู้ว่าสภาพรถเป็นอย่างไร มีน้ำมันเหลือเท่าไหร่ หรือมีปัญหาอะไรบ้าง รวมถึงไม่รู้เส้นทางนั้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าในระหว่างเดินทางเช่น มีลม ฝน พายุ น้ำท่วมหรือไม่? ย่อมเป็นการเดินทางที่เสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะหากมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะแก้ไข ไม่ทัน แต่ถ้าเรารู้สภาพรถ รู้สภาพเส้นทาง ไม่มีลมฝนพายุพัดผ่าน เส้นทางดี ไม่มีปัญหา ความเสี่ยงก็น้อยลง การเดินทางก็จะถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

การมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เรามีการเตรียมความพร้อม มีการคาดการณ์ มีการวางแผนได้เป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถทำเรื่องนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก แต่ถ้าไม่รู้ ก็จะทำแบบไม่รู้ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาเหลือคณานับ

ดังนั้น!!!! ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจว่า “ความไม่รู้ นำทางไปสู่..ความหายนะ จะทำเรื่องใด ต้องรอบรู้ และรู้รอบ ต้องรู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง เพราะความรู้นั้น คือแสงสว่าง นำทางเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิต” การันตี

บทความโดย..กร การันตี

Home

Related Posts

Comments are closed.