ความรู้สึกผู้เข้าอบรม กิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25

มาฟังความรู้สึกผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการรุ่นที่ 25 ว่ารู้สึกอย่างไร? กับการอบรมฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรนำกิจกกรรมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

Related Posts

Comments are closed.