พลังศักยภาพ สร้างความสำเร็จ

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการค้นพบ “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในตัวเอง “พลังศักยภาพ” หรือ “พลังแฝงเร้น” สามารถ“ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”

“พลังศักยภาพ”  สามารถสร้างความสำเร็จ…ให้เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ท่าน…เป็นผู้หนึ่ง ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้ เพียง ค้นพบ และรู้วิธี ดึง “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่มาใช้

ท่านเป็นเช่นนี้หรือไม่ ?

  • หวาดกลัว วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  • ไม่เชื่อว่าความฝันความปรารถนาที่ต้องการจะเป็นจริงได้
  • มีความเคยชินแบบเดิมๆ หยุดอยู่กับที่ ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง
  • มีพื้นฐานความคิดว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้”
  • เป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำให้บรรลุเป้าหมาย
  •  กลัว!!!  ทุกสิ่งทุกอย่าง จนเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับคนรอบข้าง

ความสำคัญ

คนเรามักจะรู้สึกหวาดกลัว วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่น ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อประสบความล้มเหลว ก็ยิ่งท้อแท้เบื่อหน่าย ขอใช้ชีวิตไปวัน ๆ เท่านั้นไม่อยากต่อสู้ดิ้นรนอะไร เพราะคิดว่า ชีวิตคงดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้  แต่บางคนกลับยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาอย่างเชื่อมั่นเพื่อก้าวสู่เป้า หมายตามที่ได้วางเอาไว้และสำเร็จตามใจปรารถนา ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร คนเราก็ยังมีความแตกต่าง ทุกสิ่งทุกอย่างต่างกันที่ ความคิด

ในร่างกายของคนเรามีพลังชนิดหนึ่งแฝงเร้นอยู่ พลังชนิดนี้จะออกมาทำงานตาม “ความคิด” ของเจ้าของความคิดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ “สำเร็จ”  หรือ “ล้มเหลว” พลังชนิดนี้ก็จะทำงานตามความคิดนั้น คนเราทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นและต้องการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี พลังแฝงเร้นนี้สามารถช่วยเหลือให้คนเราประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ เพียงแต่ขอให้รู้วิธีการดึงพลังแฝงเร้นนี้มาใช้เท่านั้น

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เสริมสร้างความรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อดึงพลังศักยภาพออก มาใช้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
2. ผ่อนคลายความเครียดโดยวิธีการนอนแบบประหยัดเวลา
3. ออกกำลังการแบบประหยัดเวลา
4. ฝึกปฏิบัติเพิ่มพลังลมปราณ เพิ่มพลังชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จ
5. ทดสอบความคิด ถ้าคิดว่า “ทำไม่ได้” ก็จะ “ทำไม่ได้” ถ้าคิดว่า “ทำได้” ก็จะ “ทำได้”
6. ดึงพลังศักยภาพสร้างพลังความเชื่อมั่น ทำสิ่งที่ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้” ทำให้รู้แนวทาง มีแนวคิดเพื่อสร้างความสำเร็จ

 

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร

 ภาคทฤษฎี
1. แผนพัฒนา 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ

2. แววของผู้ประสบความสำเร็จ  7 ประการ
3. ธรรมชาติของมนุษย์
4. กระบวนการทำงานของระบบสมองและจิตใจ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตทั้ง 2 ดวง
6. สาเหตุที่ทำให้คนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
7. การปลูกฝังทัศนคติต้นเหตุแห่งความสำเร็จ
8. เทคนิคการดึงพลังศักยภาพไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
9. เป้าหมาย ความฝัน ความปรารถนา คือความสำเร็จของชีวิต

 ภาคปฏิบัติ 
1. การจินตนาการ , การสร้างพลังศักยภาพ
2. การผ่อนคลายความเครียด
3. การสร้างพลังความเชื่อมั่น
4. ความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิต
5. การออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา
6. การสร้างเป้าหมายเพื่อความสำเร็จของชิวิต

ผลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. มีความรุ้ มีความเข้าใจใน “พลังศักยภาพ” ที่มีอยู่ในร่างกาย ของคนเราว่าเป็นอย่างไร?
2. ค้นพบ “เป้าหมาย” ชีวิตและเป้าหมายในการทำงานเพื่อ สร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
3. มีเทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
4. มีวิธีการลดความเครียด “สร้างพลังความเข้มแข็งให้จิตใจ ออกกำลังกายแบบประหยัดเวลา”
5. ลดความกลัว “สร้างพลังความเชื่อมั่น” “ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ เป็นไปได้”
6. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ “สร้างแนวคิดเชิงบวก และความเคยชินใหม่ๆ” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ
7. มีความรู้ความเข้าใจในการบรรลุ “เป้าหมายในการทำงานและ เป้าหมายตามที่ต้องการ” เพื่อความสำเร็จในชีวิตว่าต้องทำอย่างไร?

   

 

   

Related Posts

Comments are closed.