ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรมวิทยากร

มาฟังตัวอย่างความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพ ว่ารู้สึกอย่างไร กับการอบรมฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

Related Posts

Comments are closed.