29 ธค. 59 “บทบาทภาวะความเป็นผู้นำ”

ผู้นำต้องคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น “Leadership บทบาทภาวะผู้นำ” วันที่ 29 ธค. 2559 รับเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 098-324 9492

รายละเอียดหลักสูตร : http://www.richtraining.com/2013/04/1984/

Related Posts

Comments are closed.