แรงบันดาลใจ ทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

“แรงบันดาลใจทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ก้าวไปสู่ความสำเร็จ”
ชีวิตที่ขาดแรงบันดาลใจ เหมือนรถยนต์ที่ขาดเชื้อเพลิง ดังนั้น แรงบันดาลใจคือพลังผลักดันที่ทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เราต้องการ แรงบันดาลใจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

หากชีวิตเราขาดแรงบันดาลใจเราจะเป็นอย่างไร? ความจริงก็ไม่ได้เป็นอะไร เพียงแต่จะเป็นคนเฉื่อยชา ขาดพลังการขับเคลื่อนคืออยู่ไปวันๆ เหมือนแมงกระพรุนลอยตามน้ำนั่นเอง

แต่ถ้ามีแรงบันดาลใจ ชีวิตจะมีความหมายมาก ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเรา เพราะ แรงบันดาลใจทำให้..
1.สนับสนุนให้เราเกิดการตั้งเป้าหมาย ทำให้เรามีเป้าหมายชัดเจนขึ้น

2.ไม่เหน็ดเหนื่อยต่อการทำงานที่ต้องใช้พลังมาก

3.มีแรงกระตุ้นตลอดเวลา แรงบันดาลใจเป็นสารตั้งต้นของความสำเร็จ มันคือประกายไฟที่อยู่ในจิตใจที่อยากจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ

4. มีกำลังใจ สู้ต่อไป อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ยอมแพ้ ไม่ท้อถอย ไม่ท้อแท้ ไม่หยุดจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

5.ช่วยทำให้เรารู้ว่าเราจะเดินไปทางไหน อยากเป็นอะไร อยากทำอะไรเพื่อใคร

6. กล้ากระทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน จะทำให้เรา กล้า ไม่กลัวต่อทุกสิ่งทุกอยางที่เราไม่เคยแม้แต่จะลงมือทำ

7. มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความอุตสาหะ มีความเพียรพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก”

8. มีความหวังตลอดเวลา เหมือนรุ่งอรุนของวันใหม่ที่มีแต่ความสว่างไสว

9. เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เคยทำแต่สิ่งเดิมๆ เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ เป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอย่างยิ่งใหญ่ และสามารถกลายเป็นจริงได้

10. กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยอมทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต

11. รู้ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการอะไร ทำให้เราค้นพบตัวเองว่าอะไรเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่อย่างไร?

12. เรามีพลังขับเคลื่อนไปได้ไกลตามความต้องการของตัวเราที่ต้องการจะไปให้ถึงเป้าหมาย

13. มีพลังด้านบวกเกิดขึ้นมาในตัวเราอย่างมากมาย ที่มีแต่ความหวัง มีอนาคตที่สดใส

14. ความคิดที่เราคิดว่า “เป็นไปไม่ได้” จะทำให้ “เป็นไปได้”ในที่สุด

15. ลงมือทำทันทีอย่างไม่รีรอ ไม่มีข้ออ้างว่ายังไม่พร้อมที่จะ ลงมือทำ

16. ใช้พลังศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราได้อย่างเต็มที่ ทำให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างมีพลัง

จะเห็นได้ว่า..แรงบันดาลใจมีความสำคัญอย่างมากมายที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ประการสำคัญจะทำให้เราเลิกมีข้ออ้างกับตัวเองที่จะไม่ลงมือทำหรือที่มักจะพูดว่า “ผลัดวันประกันพรุ่ง”

แรงบันดาลใจไม่ได้เกิดมากับตัวเราเอง ไม่ได้เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตเรา แต่แรงบันดาลใจเป็นสิ่งดีๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่เรารัก เป็นสิ่งที่เราชอบ ชื่นชม ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของ คน หรือธรรมชาติ หรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆ ที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เราต้องการ

แล้วแรงบันดาลใจของท่านคืออะไร? มาสร้างแรงบันดาลใจกันนะครับ เพื่อความสำเร็จ หรือเพื่อคนหรือสิ่งที่เรารัก

บทความโดย อ.กร การันตี
www.richtraining.com Tel.02 – 381 4070 – 71 , 098 – 324 9492

Related Posts

Comments are closed.