ความซื่อสัตย์..ก่อให้เกิดความสุข ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” คำกล่าวนี้เราจะได้ยินเป็นประจำ ความหมายก็คือ..หากเราเป็นคนที่มีแต่ความซื่อสัตย์สุจริต เราจะมีแต่คนคบหา มีเพื่อนที่จริงใจ ให้ความไว้วางใจ มีแต่คนรักใคร่ ทำธุรกิจค้าขายก็ประสบความสำเร็จมั่งคงยั่งยืน

แต่ถ้าหากมีนิสัยทุจริตคดโกง ไม่จริงใจ มีเล่ห์เหลี่ยม กลโกง ไว้ใจไม่ได้ ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวเดียว เรียกว่าไม่ยั่งยืน เพราะไม่มีใครคบหา ไม่มีใครไว้วางใจ ไม่มีใครอยากทำธุรกิจด้วย ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์ เฉียดคุก เฉียดตาราง เพราะได้ชื่อว่าเป็นคนทุจริตคดโกงจะ มีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิต

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานประการสำคัญของคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมและมีจริยธรรม คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใครๆ ก็รัก ใครๆ ก็เมตตา ใครๆ ก็ไว้วางใจ มีแต่คนต้อนรับ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรก็ต้อนรับ

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสัญลักษณ์ของความดีที่ต้องมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคน หากเรามีความซื่อสัตย์สุจริต เราจะมีแต่ความสุข เพราะจะมีแต่คนไว้วางใจ เชื่อใจ มีความมั่นใจ มีแต่คนรักใคร่ มีแต่คนให้ความเคารพนับถือ ยิ่งถ้าเป็นผู้นำด้วยแล้ว ลูกน้องหรือผู้ตามยิ่งสบายใจมีความสุข เพราะมีผู้นำที่ดี ไม่ทุจริตคดโกง

การเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องฝึกอะไรเลย เพียงแต่ต้องกำหนดจิตให้มีสติอยู่ตลอดเวลา อยู่กับความเป็นจริง ไม่หลงไปกับจิตที่พยายามไหลลงต่ำเหมือนสายน้ำที่มีโลภ รัก โกรธ หลง อยากได้ อยากมี อยากเป็น ต้องไม่อยากได้ของๆ ใครมาเป็นของเราและถ้าสัญญาว่าจะทำอะไร ต้องทำให้ได้ หรือพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น เขาเรียกว่า วาจาสัตย์ คือพูดจริง ทำได้จริงนั่นเอง สังคมไทยเราจะน่าอยู่เพราะมีแต่คนซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตกันนะครับ แล้วชีวิตเราจะมีความสุข ขอให้มีความสุขด้วยกันทุกคนครับ

บทความโดย..อ.กร การันตี

Related Posts

Comments are closed.