สร้างคุณค่่า..ด้วยหลักคิด..ชีวิตมีคุณค่า

เราสามารถสร้างคุณค่าตัวเรา.ด้วยการ…

1.เริ่มต้นมีทัศนคติแนวคิดที่จะพึ่งตนเองเสียก่อนโดยไม่ต่อรอขอความช่วยเหลือจากใคร หากเรามีแนวคิดนี้ เราจะมีแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเอง ฝึกหัดทำอะไรด้วยตัวเอง แน่นอนเราต้องมีความขยัน หมั่นเพียร ฝึกฝนงานอาชีพต่างๆ ด้วยตัวเองเหมือนสุภาษิตหนึ่งที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ดังนั้นต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด อย่างอมืองอเท้าเด็ดขาด เมื่อเราพึงตนเองได้แล้ว ในขณะเดียวกัน ก็ต้องวิเคราะห์ว่างานที่ทำนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่? ถ้าเกี่ยวข้องหรือมีงานที่เราต้องทำร่วมกับผู้อื่น อย่าเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวต้อง…

2.ร่วมมือกัน ประสานงานร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีทิศทางเป้าหมายเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ ที่สำคัญอีกหนึ่งประการก็คือชีวิตเราจะมีคุณค่าอย่างมากนั่นก็คือเราต้อง…

3. แบ่งปันให้กับผู้อื่น การมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูรกันแบ่งปันกันเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะการช่วยเหลือแบ่งปันคนที่ด้อยกว่า แบ่งปันคนที่ขาดแคลนกว่า เราแบ่งปันให้เขามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขมีคุณค่ามากเท่านั้น การแบ่งปันกันนั้นจะทำให้สังคมไทยเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น การแบ่งปันกันนั้นเป็นได้ทั้งสิ่งของ ความรักความผูกพันน้ำใจ ความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคนรอบข้าง หรือแบ่งปันในสิ่งที่เราทำได้ เราก็จะยิ่งมีความหมายมีความสุขยิ่งขึ้น ประการต่อมาชีวิตเราจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ…

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงธรรมเท่านั้น ถ้าเราทำแต่่สิ่งที่ถูกต้องชีวิตเราจะมีแต่ความสุข หาเราทำผิดหรือร่วมมือกับคนทำผิด เราจะมีแต่ความทุกข์ หวาดระแวง กลัวคนจับได้ หรือถ้าทำเรื่องผิดพลาดร้ายแรงอาจถึงขั้นต้องโทษอาญาแผ่นดินยิ่งทุกข์หนัก ฉะนั้นการยืนหยัดทำแต่สิ่งทีถูกต้องนั้นจึงถือได้ว่าสร้างคุณค่าได้อย่างมีความสุขที่สุดเพราะมั่นทำให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าที่เรามีอยู่ คือความถุกต้องเที่ยงธรรม คนทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น แต่ถ้าเราสำนึกได้ ถ้าผิดแล้ว รู้สำนึกเลิกทำก็ถือว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะยังคิดได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาทำแต่สิ่งทีถูกต้อง การสร้างคุณค่าในตัวเราอีกประการหนึ่งก็คือ..

5.การมองโลกตามความเป็นธรรม นั่นก็คือรู้เท่าทันความเป็นจริง ธรรม หรือธรรมะก็คือธรรมชาติความเป็นจริงนั่นเอง การมองโลกตามความเป็นธรรมหรือมองตามความเป็นจริงจะทำให้เราเข้าใจความสุข ความทุกข์ เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงควรมีสติ ใช้ปัญญาไต่ตรองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบเสมอ อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเพราะมั่นจะทำให้เราผิดพลาดได้

ที่สำคัญหมั่นสร้างความดี ทำความดี สร้างคุณค่าให้มากที่สุด หลักคิดนี้หากใครนำไปใช้นำไปปฏิบัติจะเกิดผลดีอย่างมากมายทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าเกินกว่าที่เราคิด ชีวิตเราจะมีแต่ความสุขพบแต่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บทความโดย..อ.กร การันตี

Related Posts

Comments are closed.