สุขทั้งผู้ให้ ภูมิใจทั้งผู้รับ

“การให้สิ่งใดๆ ก็ตาม การให้นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อผู้รับต้องการและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับนั้น”

“ผู้ให้มีความสุข..ผู้รับย่อมนอบน้อมมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้รับ”
การให้เป็นสิ่งที่ดี การให้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขโดยเฉพาะการให้กำลังใจ ให้รอยยิ้ม ให้ความรักให้ความผูกพันธ์ หรือให้ความรู้ แต่นั่นก็หมายถึงทั้งผู้ให้และผู้รับตั้งใจมองเห็นสิ่งที่ให้นั้นอย่างมีคุณค่า หากทั้งผู้ให้และผู้รับรู้สึกถึงคุณค่าในสิ่งนั้นๆ ความสุขจะเกิดขึ้นทันที ดั่งที่เรียกว่า “สุขทั้งผู้ให้ ภูมิใจทั้งผู้รับ

Related Posts

Comments are closed.