ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99

มาฟังความรู้สึกผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99 ว่ารู้สึกอย่างไร? กับการอบรมฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.