ทำสิ่งใด..ต้องมีใจรักในสิ่งนั้น!!!!

การทำงานหรือทำสิ่งใดๆ ก็ตาม หากเราทำด้วยหัวใจที่รักในสิ่งนั้น เราจะทำด้วยความสุข เราจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย เขาเรียกว่าทำงานด้วยหัวใจ ทำด้วยความตั้งใจ
แต่หากเราไม่มีใจรักในงานหรือในสิ่งที่เราทำ คือทำแล้วไม่มีความสุข เราจะมีแต่ความทุกข์ ดังนั้น!!! ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์แต่อยากจะมีความสุขในงานหรือในสิ่งที่เราทำ เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนจิตใจให้รักให้ชอบกับงานหรือสิ่งนั้นเสียก่อน เราจึงจะมีความสุข เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเรานั่นเอง เหมือนคำพูดหนึ่งที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจ ดังนั้น!!! ทำสิ่งใด..ต้องมีใจรักในสิ่งนั้น!!!!
www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.