ความรู้สึกผู้ผ่านการอบรม เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 4

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 47 ว่ารู้สึกอย่างไร? ระหว่างก่อนอบรมกับหลังอบรมที่เสร็จสิ้นผ่านไป 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.