ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 96

มาฟังความรู้สึกผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 96” ว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากอบรมผ่านไป 3 วัน  การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

Related Posts

Comments are closed.