ความรู้สึกผู้เข้าอบรม วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95

มาฟังความรู้สึกของผู้ผ่านการอบรมฝึกปฎิบั­ติวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 95 ว่ารู้สึกอย่างไร? หลังจากที่ผ่านการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2559
สนใจติดต่อ http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.