ทีมประสบความสำเร็จได้เพราะซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 100 %

การทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากมีเป้าหมายทิศทางร่วมกันแล้ว ความซื่อสัตย์ ความจริงใจที่มีต่อกัน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความคัญเป็นอยางยิ่ง เพราะความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน เป็นพลังบวกที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในทีมในผู้นำทีม

ยิ่งถ้าเป็นผูู้นำทีมยิ่งต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจที่จะมองให้กับลูกทีม หรือทีมงานอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้เพราะผู้นำทีมจะเป็นศูนย์ร่วมของพลังการขับเคลื่อนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

มีหลายๆ ทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือทีมแตกความสามัตตี!!! ส่วนหนึ่งก็มาจากความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ขาดความซื่อสัตย์ต่อกัน ด้งนั้น ต้องซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน

แต่หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นในทีมต้องขอโทษ ขออภัย และต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่าให้มีเสี้ยนหนามในทีมเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด แล้วนั่นแหล่ะทีมก็จะเดินต่อไปได้ แล้วก็จะพบกับความสำเร็จในที่สุด การันตี!!!

Related Posts

Comments are closed.