ผู้นำ กล้าทำ ต้องกล้ารับผิดชอบ

หากพูดถึงผู้นำผู้นำหมายถึง ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจผู้อื่น ทำให้เกิดการยอมรับ ทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา อย่างจริงใจ ทำให้มีความเชื่อมั่น ให้ได้รับความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นำจึงเป็นเสมือนจิตวิญญาณที่ทำให้ผู้ตามหรือลูกน้องเกิดการยอมรับและทำตาม แต่เมื่อใดก็ตาม ผู้นำเกิดความผิดพลาด เกิดข้อครหา หรือถูกกล่าวหา จากการปฎิบัติงานหรือเรื่องใดๆ ก็ตาม ผู้นำต้องกล้าแสดงความรับผิดชอบ ต้องกล้าพิสูจน์ความเป็นจริง ผู้นำต้องไม่กลัว ไม่หวั่นไหว หรือหวาดหวั่น

หากผู้นำกล้าทำสิ่งใดแล้วกล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เขาเรียกผู้นำแบบนี้ว่าเป็นผู้นำที่มีสปิริต เป็นผู้นำที่สร้างความรัก ความศรัทธาแก่บุคคลทั้่วไป เป็นผู้นำที่ได้เกียรติ ได้รับการยกย่อง ดังนั้นผู้ทำที่ดี ไม่ว่าจะเกิดการผิดพลาดใดๆ ” กล้่าทำ ต้องกล้ารับผิดชอบ” การันตี

Related Posts

Comments are closed.