ความรู้สึก วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

ตัวอย่างความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ” ซึ่งอยู่ในโครงการ “นักแนะแนวอาชีพต้นแบบครั้งที่ 1/2559” ว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากผ่านการอบรม – สัมมนา
สนใจติดต่อ http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.