Proactive :พลังการทำงานเชิงรุก

หากต้องการความสำเร็จ อย่าตั้งรับ ต้องรุกก้าวไปข้างหน้า ทำทันที อย่ารีรอ หากเราเชื่อว่าเราทำได้ เราก็ทำได้ หากเชื่อว่าทำไม่ได้ เราก็ทำไม่ได้ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา จะตั้งรับ หรือจะรุก ก็อยู่ที่ตัวเรา ตั้งรับสำเร็จช้า เปิดแนวรุกสำเร็จเร็ว ทุกอย่างอยู่ที่เรากำหนดเอง

สนใจเข้าร่วมการอบรมติดต่อ
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.