ความรู้สึกผู้อบรม วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

มาฟังความรุู้สึกก่อน – หลังการอบรมฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92 ว่ามีความรู้สึกอย่างไร? หลังจากผ่านการอบรม 3 วัน ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ติดต่อ http://www.richtraining.com/

Related Posts

Comments are closed.