วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 92 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2559
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.