“เป็นผู้นำต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างๆ

“เป็นผู้นำต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างๆ อย่าเอาแต่…สั่้ง สั่ง สั่ง เพียงอย่างเดียว!!!!

“ตัวอย่างเป็นมากกว่าคำสอน” เป็นคำพูดที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนที่สุด ถ้าผู้นำไม่มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำ ก็ย่อมไม่สามารถที่จะนำใครได้

ตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย หรือผู้จัดการ ผู้บริหาร ก็เป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานว่าต้องมีลูกน้อง มีผู้ที่ต้องทำงานตามคำสั่ง

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีอยู่ในตัวตนของเจ้าของตำแหน่ง ดังนั้นเจ้าของตำแหน่งต้องแสดงความรู้ความสามารถให้ลูกน้องเห็น ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าสิ่งที่สั่งงานไปนั้น หัวหน้าหรือผู้่นำนั้นก็สามารถทำได้ เมื่อทำได้ก็จะสามารถไปนั่งอยู่ในใจลูกน้องหรือผู้ตามได้

ดังนั้นผู้นำทุกคนต้องตระหนักไว้เสมอว่า..เราจะสอนใครไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างเพราะ..”ตัวอย่างเป็นมากกว่าคำสอน” การันตี!!!!

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมบทบาทภาวะผู้นำองค์กร ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.