ทำบัญชีรายชื่อแล้วคัดสรรหรือยัง?

ทำธุรกิจเครือข่าย ใครต้องการ เราหรือเขาต้องการ ทำบัญชีรายชื่อแล้วคัดสรรหรือยัง????

หลายคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อชวนเพื่อนหรือผู้มุ่งหวังแล้วมักผิดหวัง เพราะชวนไม่ได้ ผู้มุ่งหวังไม่ทำ ไม่สนใจ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น!!!

ข้อคิดประการหนึ่งก็คือ..เมื่อทำบัญชีรายชื่อแล้วก็ไปชวนเลย แล้วก็ผิดหวังกลับมา ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ ทำบัญชีรายชื่อแล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ คั ด ส ร ร ร า ย ชื่ อ เ พื่ อ ค้ น ห า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร เมื่อไม่ได้คัดสรรรายชื่อเพื่อค้นหาความต้องการ นั่นก็เท่ากับว่า ไม่รู้ว่าผู้มุ่งหวังต้องการอะไร ต้องการหรือไม่? มีแต่ผู้ที่ชวนเท่านั้นที่่ต้องการ ก็เลยชวนไม่ได้ แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพจะรู้ จะค้นหาต้องการของผู้มุ่งหวังก่อน และจะเชิญเข้าร่วมธุรกิจได้ตลอด

ดังนั้น!!!! นักธุรกิจเครือข่ายต้องทำบัญชีรายชื่อแล้วต้องคัดสรรรายชื่อผู้มุ่งหวังเพื่อค้นหาความต้องการให้ได้ เมื่อค้นหาความต้องการได้ง่ายก็ชวนผุ้มุ่งหวังได้ง่ายเช่นกัน และนั่นแหล่ะคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่าย

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรม – สัมมนา “หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.