การใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจเครือข่าย

ขึ้นชื่อว่าการทำธุรกิจเครือข่ายแล้ว ย่อมต้องมีเครื่องไม้ เครืองมือในการทำธุรกิจแล้วต้องใช้เครื่องมือให้เป็น ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่การชวนคนมาเป็นสมาชิกหรือแค่ชวนซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เท่านั้น แต่การทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีเครื่องมือในการทำธุรกิจด้วย เครื่องมือในการทำธุรกิจเครือข่ายมี 3 ประเภทด้วยกันคือ…

1. เครื่องมือที่มีตัวตนแต่ไม่มีชีวิต (อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น สมาร์มโฟน โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ ผลิตภัณฑ์ คู่มือ แฟ้มการทำธุรกิจ ฯลฯ )

2. เครื่องมือที่ตัวตนและมีชีวิต (เช่น อัพไลน์ ดาวไลน์ ไซด์ไลน์ เป็นต้น)

3. เครื่องมือที่ไม่มีตัวตนและไม่มีชีวิต (ประสบการณ์ความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเราเองและประสบการณ์จากสิ่งแวดล่้อมอื่นๆ)

การใช้เครื่องมือ 3 ประเภทนี้ต้องเลือกใช้ให้เป็นและให้ถูกต้อง ต้องใช้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดทักษะและความชำนาญเมื่อใช้เครื่องมือเป็นแล้วสอนให้ดาวไลน์และทีมงานทำตามก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรม – สัมมนา “หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.