Power Of Presentation รุ่นที่ 18

นำเสนอดี มีแต่ความสำเร็จ การนำเสนอหรือการ Present เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องนำเสนอให้ดี Presentให้โดน

การนำเสนอมีองค์ประกอบมากมาย ทำอย่างไรจึงจะ Present .ให้ดี นำเสนอใหโดน การเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นการตอบโจทย์ที่สำคัญ เพราะถ้านำเสนอได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นั่นก็หมายความว่าความสำเร็จได้เกิดขึ้นแล้ว!!!!

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏิบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 18 ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2559

Related Posts

Comments are closed.