ความสำเร็จ เกิดขึ้นกับทีมที่ไม่ยอมแพ้

ความสำเร็จใดๆ ก็ตามที่ต้องใช้การทำงานเป็นทีม ทีมต้อง 100 % เท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จอย่าง 100 % ได้ หากทุกคนในทีมไม่ยอมแพ้ ยืนหยัด อดทน ม่งมั่น ต่อสู้ โดยคิดเสมอว่า “ไม่สำเร็จ ไม่ล้มเลิกเด็ดขาด” ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆ ก็ตาม แล้วลงมือทำอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย เคารพกฏ กติกา ทำอย่างต่อเนื่องเหมอนเข็มนาฬิกา รับรองว่าต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน!­!!

กิจกรรมหลอมเพชร ทีม 100 % เป็นกิจกรรมที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง และสามารถนำแนวคิดจากกิจกรรมไปปฏิบัติในกา­รทำงานเป็นทีม หรือกับตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่ากมากมา­ย หากใครได้ลองแล้วจะรู้ว่า…ชีวิตจะเปลี่ย­นแปลงไปอย่างไร? เมื่อได้เข้าอบรม “กิจกรรมหลอมเพชร ทีม 100 %” เยี่ยม!!! สุดยอด!!! Yes!!!!

บรรยากาศส่วนหนึ่งในกิจกรรมทีม 100 % ในโครงการ D.R. Training ครั้งที่ 16 จัดโดย..บริษัท นิวไลฟ์ เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ. สีดารีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.