ความรู้สึกผู้เข้าอบรม Power Of Presentation

“ความรู้สึก ก่อน – หลัง การอบรมฝึกปฏิบัติ Power Of Presentation”
มาฟังตัวความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าอบร­ม Power Of Presentation ว่ารู้สึกอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อจบ­อบรมหลักสูตรนี้
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.