ความหมายของ Presentation

ก่อนนำเสนอหรือ Present ต้องรู้ความหมายของ Presentation ก่อนว่าคืออะไร?

ความหมายของการนำเสนอจะทำให้เรารู้ว่า การนำเสนอนั้นคืออะไร? ที่สำคัญต้องทำให้ได้ตามความหมายของการนำเสนอ จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าการนำเสนอนั้นมีความหมายอย่างไร เมื่อรู้ความหมาย การนำเสนอแล้ว นำเสนออะไรก็จะง่ายยิ่งขึ้น ทำให้ตรงเป้า เข้าประเด็นสู่เป้าหมายที่ต้องการ

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 17 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.