ความรู้สึก ก่อน – หลัง อบรม Power Of Presentation รุ่นที่ 17

มาฟังความรู้สึกของผู้เข้าอบรม Power Of Presentation ว่ารู้สึกอย่างไรในการอบรมครั้งนี้
บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 17 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.