วัตถุประสงค์ในการฝึกพลังการนำเสนอ

การนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ คน โดยเฉพาะผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ต้องนำเสนองาน หรือ Present ในห้องประชุม ใครก็ตามหากนำเสนอได้ Present เป็นย่อมได้เปรียบคนอื่น วัตถุประสงค์ในการฝึกพลังการนำเสนอนั้นจะทำให้ผู้ฝึกรู้เป้าหมายในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 17 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.