อบรม Power Of Presentation รุ่นที่ 17

“เทคนิคการนำเสนอให้เกิดการทำตาม”

“ในการนำเสนอเพื่อทำให้เกิดการทำตามนั้น ผู้นำเสนอต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับตัวผู้นำเสนอเองก่อนแล้วต่อจากนั้นจึงจะสามารถนำเสนอให้เกิดการทำตามได้โดย..

1.ต้องนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ
2.นำเสนอให้ผุ้ฟังเกิดความต้องการ
3.นำเสนอให้เพิ่มพูนความพอใจ
4.นำเสนอให้เห็นถึงคุณประโยชน์อย่างชัดเจนต่อผู้ฟัง

หากทำได้ทั้งสี่ข้อนี้ การนำเสนอให้เกิดการทำตามก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนมากๆ”

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏืบัติ Power Of Presentation รุ่นที่ 17 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2559

Related Posts

Comments are closed.