“ทัศนะวิสัย” กับ “วิสัยทัศน์” ต่างกันอย่างไร?

ทัศนะวิสัยกับวิสัยทัศน์ ต่างกันตรงที่ทัศนะวิสัยคือ การมองเห็นด้วยสายต่างส่วนวิสัยทัศน์นั้นคือ การมองเห็นด้วยความคิด

สิ่งสำคัญข้อหนึ่งของภาวะผู้นำคือ การมีวิสัยทัศน์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต เรื่องงาน เรื่องการบริหาร

การมีวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับผู้นำ เพราะนั่นหมายถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองที่จะตามมา แล้วท่านล่ะ วิสัยทัศน์ ของท่านเป็นอย่างไร? ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

Related Posts

Comments are closed.