อบรมบทบาทภาวะผู้นำองค์กร รุ่นที่ 16

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมบทบาทภาวะผู้นำองค์กร รุ่นที่ 16 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ วันที่ 25 มกราคม 2559

Related Posts

Comments are closed.