คุณค่าของคนอยู่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบหรือไม่?

“คุณค่าของคนอยู่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบหรือไม่?”

การกระทำใดๆ ก็ตามไม่ว่าดีหรือไม่ดีมักเกิดขึ้นกับคนทุกคนได้เสมอ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักให้มากๆ นั่นก็คือ..สิ่งที่เราทำนั้นไปล้ำเส้นผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อนหรือไม่?

บางครั้งเราต้องการผลประโยชน์ต่อตนเองมากจนเกินไป จนลืมคิดถึงผู้อื่น ไปล้ำเส้นคนอื่นเขา เราก็อาจถูกตำหนิได้ ดังนั้นจึงต้องมีสติเตือนใจตลอดเวลา

การมีคุณธรรม (การสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น) มีจริยธรรม (ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อนเสียหาย) มีสติ มีเหตุผล รู้กาละเทศะ ว่าอะไรควรไม่ควรและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบอยู่ในใจเราตลอดเวลาจะช่วยทำให้เราไม่ละเมิดผู้อื่นจนทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือได้รับความเสียหาย

และแม้หากเราทำลงไปแล้วจะด้วยอารมณ์ร้อน หรือด้วยความผิดพลาดพลั้งเผลอ เราก็ต้องรู้สำนึกถึงความผิดที่ได้กระทำลงไป โดยการแสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษ แล้วสัญญาว่าจะไม่อะไรให้ผิดพลาดอีก

การฝึกฝนตนเองให้มีมารยาทในสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม ให้เกียรติผู้อื่น รู้กาละเทศะ และสำนึกในความรับผิดชอบ มีสติ ไม่เจ้าอารมณ์ จำเป็นที่ต้องฝึกฝนกันให้มากๆ

ถ้าทุกคนตระหนักถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สังคมไทยจะน่าอยู่กว่าที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้มากๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ ฝึกฝนกันให้มากๆ ขอให้้ทุกคนมีความสุข สวัสดีครับ

บทความโดย…อ. กร การันตี
http://www.richtraining.com Tel. 02 – 381 – 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.