การสร้างพลังความเชื่อมั่น Power In Action Team 100 %

“การสร้างพลังความเชื่อมั่น…เป็นปั­จจัยหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ..มาสร้า­งพลังความเชื่อมั่นกัน!!!!

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรม “Power In Action Team 100 % .ในโครงการ Director Training # 15 จัดโดย บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ.สีดารีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.