ความรู้สึกผู้เข้าอบรมพิธีกร รุ่นที่ 44 – 3

ความรู้สึก ก่อน – หลังการอบรมการฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธ­ีกร รุ่นที่ 44
http://www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.