หลายรอบรู้ไม่สู้หนึ่งการฝึกปฏิบัติ

พิธีกรถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่การเป็นพิธีกรต้องมีความรู้ มีการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ ต้องมีเทคนิค มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการยืน การถือไมค์ที่ไม่ใช่ถือไมค์จ่อปากทำให้เสี­ยบุคลิก รวมถึงพลังเสียงที่ต้องให้ดังชัดเจนโดยไม่­ใช้เครื่องขยายเสียงมากจนเกินไป สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการมีความรู้ มีหลักการรวมถึงการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกร
http://www.richtraining.com
Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.