“เซียมซีเสี่ยงรัก” ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมสนุกๆ ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างทัศนคติเชิ­งบวกสู่การบริการที่ดีในการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1 จัดโดยแบล็คแคนยอน “
สนใจจัดกิจกรรมติดต่อ
สถาบันฝึกอบรม ริช อินเตอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
http://www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.