ตั้งสติให้ดี..มีสมาธิ..มีปัญญา

“ตั้งสติให้ดี..มีสมาธิ..มีปัญญา..วิเคราะห์ใคร่ครวญ..หาเหตุผล..ไม่หลงกลใครแน่นอน”

มีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตเรา ทั้งเรื่องดีและไม่ดี สิ่งหนึ่งที่เราพึงมีคือ..สติ..สมาธิ..ปัญญาในการคิดใคร่ครวญ..หาเหตุผลในเรื่องนั้นๆ ว่าคืออะไร..ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น!!!!

การวิเคราะห์ใคร่ครวญ..ถูก..ผิด ต้องใช้เหตุผลเป็นหลัก อย่าใช้อารมณ์ ความเป็นพรรคเป็นพวก มาตัดสินเด็ดขาด!!!! เพราะเราจะไม่ได้ข้อเท็จจริง.. บางทีเราอาจจะถูกหลอกก็ได้!!!! การันตี

 

Related Posts

Comments are closed.