บทพิสูจน์ ไม่สำเร็จไม่เลิก ในที่สุดต้องสำเร็จ

“บทพิสูจน์ ไม่สำเร็จไม่เลิก ในที่สุดต้องสำเร็จ”
“ล้มเหลวสักกี่ร้อยครั้งก็ไม่หวั่น เพราะเชื่อมั่นว่าต้องมีสักครั้งที่สำเร็จ”
ไม่มีความสำเร็จใดที่ไปไม่ถึงหากไม่ละความพยายาม ความมุ่งมั่น ทุ่มเท อึด อดทน รอคอยความสำเร็จ!!!!

ขอสดุดีกับทุกๆ คนกับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
ด้วยสติถิที่มีความพยายามถึง 284 ใช้เวลาร่วม 7 ชั่วโมง 22 นาที ที่ไม่ยอมลดละ ล้มเลิก จนประสบความสำเร็จในที่สุด

ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ ขอให้นำบทเรียนความรู้ ประสบการณ์ในครั้งนี้ นำไปปรับใช้กับธุรกิจที่ต้องการความสำเร็จในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วพบกันอีกครั้งในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 เยี่ยม!!! สุดยอด!!!! Yes!!!!
บรรยากาศส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างพลังทีม 100 % ในโครงการอบรม D.R. Traninig ครั้งที่ 14 จัดโดย บริษัท นิวไลฟ์เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเมื่อ วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2558 ณ สีดารีสอร์ท จ. นครนายก ที่ผ่านมา
www.richtraining.com โทร. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670

Related Posts

Comments are closed.