ความคิดคือสิ่งมีตัวตน..

“ความคิดคือสิ่งมีตัวตน..คิดอย่างไร..พูดอย่างไร..ก็เป็นอย่างน้้น!!! เปลี่ยนนิวรอนใหม่ให้เป็นบวกทุกวัน เมื่อนิวรอนบวกทำงาน..คุณจะพบความมหัศจรรย์ของชีวิต!!!!!

Related Posts

Comments are closed.