สูตรสำเร็จของ “มืออาชีพ” ตอนที่ 3

“มืออาชีพต้องมีทักษะความชำนาญ”

สูตรสำเร็จของการเป็นมืออาชีพ ที่เรียกว่า KASH ตัวที่สาม คือ S = Skill ทักษะความชำนาญนั่นเอง

การมีความรู้ ประกอบกับการฝึกปฏิบัติมากๆ จะทำให้เกิดทักษะความชำนาญ

หากเรามีทักษะ มีความชำนาญในงานที่ทำ การันตีได้เลยว่าต้องเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆ ได้อย่างแน่นอน

แต่ปัญหาสำคัญก็คือ กว่าจะเชี่ยวชาญมีทักษะความชำนาญนั้น ต้องฝึกปฏิบัติหนักมาก เมื่อปฏิบัติทำซ้ำๆ ทำบ่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ความชำนาญจึงเกิดขึ้น และเมื่อนั้นความเป็นมืออาชีพจึงเกิดขึ้นตามมา

ความเชี่ยวชาญชำนาญนี้รวมไปถึงความรอบรู้ในงานนั้นๆ ด้วย ยังรวมไปถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ว่าจะเกิดอะไร ต้องแก้ไขอย่างไร เรียกว่าเป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัิติ ผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์อย่างช่ำชองเลยที่เดียว นี่แหละที่เขาเรียกว่ามืออาชีพ

และจากการฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ ความชำนาญนี้ เมื่อทำบ่อยๆ มากๆต่อเนื่องนานหลายปีมันจะเกิดลักษณะหนึ่งถึงความเป็นตัวตนของเรา นั่นก็คือตัว H ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ตอนหน้าเรามาทำความรู้จักกัน!!!

มาถึงตอนนี้ตัวท่านมีทักษะความชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพมากน้อยขนาดไหน ท่านคงทราบดี อย่างไรก็ตามขอให้ท่านฝึกปฏิบัิติตอ่ไป จนกว่้าจะเก่ง เกิดทักษะความชำนาญ แล้ววันหนึ่งท่านจะก้าวขึ้นสู่การเป็นมืออาชีพได้อย่างสง่างาม การันตี!!!!

Related Posts

Comments are closed.