สูตรสำเร็จของ “มืออาชีพ” ตอนที่ 2

“มืออาชีพ มีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือปฏิบัติ ด้วยทัศนคติเชิงบวก”

สูตรสำเร็จของมืออาชีพตัวที่สองของ KASH คือตัว A A.ในที่นี้หมายถึง Action ลงมือปฏิบัิติและ Attitude ทัศนคติ
การเป็นมีออาชีพนั้นมีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วย

การฝึกปฏิบัติจะทำให้เรามีความเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆ แต่การฝึกปฏิบัติต้องใช้ความพยายาม ทุมเท ต้องมีจิตใจเข็มแข็ง ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย เพราะเวลาที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน มันฝืนความรุู้สึก ไม่เคยทำ ไม่ชอบ ไม่อยากทำ เบื่อ เหนื่อย ความคิดลบจะเข้ามามากมาย

นี่แหล่ะที่เราต้อง มี Attitude คือทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง ทัศนคติที่ว่านี้คือต้องมีทัศนคติเชิงบวก ต้องมองบวกในสิ่งที่เราทำ

ทัศนคติเชิงบวกจะทำให้เราต่อสู้ อดทน มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุมเท วันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องทำได้ การฝึกปฏิบัติดัวยทัศนคติเชิงบวกจะทำให้เราประสบความสำเร็จที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมีืออาชีพ

ยิ่งฝึกปฏิบัติมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเก่ง ยิ่งเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น!!!! ไม่มีมืออาชีพคนใดที่ไม่ฝึกปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติมาก จะเป็นมืออาชีพมาก จะไปเกี่ยวข้องกับ KASH ตัวที่สามคือ S จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามตอนต่อไป อย่าลืมนะครับ ปฏิบัิติมากๆ จะเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนครับ การันตี!!!!

www.richtraining.com

Related Posts

Comments are closed.