“เราคิดสิ่งใด เลือกสิ่งใด เราก็เป็นสิ่งนั้น”

ในชีวิตของเรา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามา ทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะ “เลือก” รับสิ่งใดเอาไว้ คนบางคนอาจจะปฏิเสธเรื่องที่ไม่ดี แต่กลับคิดและพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆ นั่นแหละ เรารับเรื่องไม่ดีไว้ในจิตใจแล้ว

การเลือกรับสิ่งดีๆ ไว้ในจิตใจนั้น จะต้องคิดถึงแต่สิ่งที่ดี พูดแต่สิ่งที่ดี ทำแต่สิ่งที่ดี ทำบ่อยๆ พูดบ่อยๆ คิดบ่อยๆ สมองและจิตใจเราจะรับรู้และ “เลือก”แต่สิงที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต

เรื่องใดไม่ดีถ้าเราพานพบ ก็อย่าไปสนใจ รับรู้แล้ววางไปเลย อย่าเอามาไว้ในจิตใจ ให้ปล่อยผ่านเลยไป จงโฟกัสแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นเป้าหมายความสำเร็จเพียงอย่างเดียว แล้วเราจะประสบความสำเร็จ

ดังนั้น!!!! ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่เรา “เลือก” ของเราเองทั้งสิ้น ไม่ว่า “ความสำเร็จ” หรือ “ความล้มเหลว” “ความพ่ายแพ้” หรือ “ชัยชนะ” เรา “เลือก” เอง การันตี!!!

Picture By : Bombz Focus

Related Posts

Comments are closed.