20-22 เมษ.58 “เทคนิคการเป็นพิธีกร”

ติวเข้มปฏิบัติข้น “ฝึกเทคนิคการเป็นพิธีกร” 20-22 เมษายน 2558  รับ 5ท่านเท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel. 02- 3814070 – 71 , 087 – 790 6670

รายละเอียดหลักสูตรhttp://www.richtraining.com/2013/04/1822/

“พิธีกรมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้การจัดอบรมสัมมนาได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
การอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ สนุกสนาน ตื่นเต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของพิธีกร ”
จุดเด่นของหลักสูตร
1. เน้นการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น!!! รับผู้เข้าอบรมเพียงรุ่นละ 5 ท่านเท่านั้น!!
2. ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าอบรมมีการบันทึก VDO เพื่อทำให้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เข้า อบรมได้อย่างชัดเจน
3. เห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคลิกภาพในการ เป็นพิธีกรได้อย่างเด่นชัด
4. หลังจบการอบรมมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ตลอดเวลาทำให้อุ่นใจทุกครั้งเมื่อทำหน้าที่เป็นพิธีกร
5. เน้นฝึกพื้นฐานการใช้พลังเสียง การถือไมค์ ท่าทางการพูด ลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการเป็นพิธีกร
6. ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่มากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับเทคนิควิธีการต่างๆ ในการเป็นพิธีกร

 

Related Posts

Comments are closed.